Prečo sa nezobrazuje všetko čo je na blogu bez zaregistrovania? Odpoveď je vo hviezdách, doteraz som ju nedostala!
Z histórie
Pohreb
Cez mnohé storočia museli poddaní obce voziť svojich zosnulých do susednej obce Krušovce, kde ich pochovávali do vysvätenej zeme pri kostole. Za pastoračnej činnosti pána farára Mateja Turského (1728-1750) dal gróf Zay postaviť v našej obci kaplnku, ktorá slúžila aj na nedeľné bohoslužby. Ešte počas rakúsko-uhorskej monarchie dal Obecný úrad postaviť malú drevenú „umrlčiu komoru“ na novovzniknutom cintoríne. Približne v roku 1860-70. Stalo sa tak takmer po trištvrte storočí keď bolo vyhlásené za platné zákonné kráľovské nariadenie zákazu pochovávania mŕtvych okolo kostola. V každej obci museli byť vymerané priestory na nové cintoríny. V susedných Dolných Chlebanoch sa to naplnilo v roku 1888, kedy bol postavený aj hlavný kríž. V „umrlčej komore“ boli "vystieraní" chudobní, bezmajetní, žobráci a takí, ktorí nikoho nemali. "Vystierali" aj tých, ktorí nemali v dome izbu nazývanú „prednica“ – spálňa v dome.
Ženy obliekli zomrelého do čiernych sviatočných šiat a vystreli ho v prednej izbe „prednici“ na posteli, na ktorej zomrel. Jeho perinu vyniesli v letnom čase von a v zimnom na povalu prevetrať. Po dva večery bolo pri mŕtvom modlenie, na ktoré chodili z blízkej rodiny, susedia a priatelia z dediny. Niekedy až do druhej hodiny v noci trvalo modlenie a spievali sa aj nábožné pohrebné piesne. Pohrebný obrad sa odohrával na tretí deň na dvore domu zomrelého.
Pred pohrebom susedky pomohli chystať na kar guláš alebo slepačiu polievku, pečené kurence, či pečené mäso s knedľou. Po odchode na cintorín tieto susedky vyniesli von prevetrať posteľ a domáci potom naplnili „strožok“ novou slamou, aby im mŕtvy nezobral spánok a nezjavil sa im vo sne.
Na pohrebe pri poslednej rozlúčke rodina zomrelého nesmela na nikoho z blízkych zabudnúť, aby ich zavolali na kar. Na hrob bol daný jeden veniec za blízkych blížnych. V lete dávali aj kytice z kvetov z predzáhradiek. Po pohrebe šli najbližší na kar, ale aj pán farár s modleníkom a hrobárom. Boli uhostení a vyplatení peniazmi. Dodržiavali sa „sedminy“ – to je týždeň po smrti, kedy sa v dome nič nerobilo, ženy nepriadli, netkali. Sedem dní po pohrebe sa kŕmila iba lichva a robili sa roboty okolo pece. Ostatné sa nesmelo robiť z úcty k zomrelému. Príbuzní chodili sviatočne oblečení a práve z úcty k zomrelému dodržiavali „sedminy“.
V roku 1928 žiadalo obecné zastupiteľstvo financie od štátu kvôli mimoriadnej potrebe postavenia „umrlčej komory“ pre zomrelých, lebo stará už bola rozpadnutá. Nová nebola postavená, lebo Obecný úrad nedostal financie od štátu. Ešte v roku 1970 "vystierali" obyvatelia obce svojich zosnulých doma v prednej izbe. Po zákonnom nariadení, že zomrelí musia byť "vystretí" iba v domoch smútku nastala po roku 1976 taká situácia, že občania museli voziť svojich zosnulých do obce Rajčany, kde už bol postavený dom smútku. (V roku 1976 bola obec Horné Chlebany pričlenená k obci Rajčany a stala sa jej časťou.) Od roku 1980, keď sa zrekonštruovala kaplnka, vozili zosnulých do Rajčian iba v letnom čase, inak boli vystretí v zrekonštruovanej kaplnke obce, kde sa sv.omše a modlenia už vôbec nekonali.
Cemetery Cintor

Cemetery Cintor

Cintorín v obci - "Dom nádeje" inak povedané: "Dom smútku"
Obecný cintorín

Obecný cintorín

Obecný cintorín
Dom nádeje

Dom nádeje

Dom nádeje
Dom nádeje

Dom nádeje

Dom nádeje so skladom vedľa neho
Vchod

Vchod

Vchod do Domu nádeje
Okno

Okno

Okno
Nápis

Nápis

Nápis na Dome nádeje
Zvonica pri Dom

Zvonica pri Dom

Zvonica pri Dome nádeje
Skladište

Skladište

Skladište
Na cintoríne

Na cintoríne

Na cintoríne
Pri kmeni

Pri kmeni

Pri kmeni platana mliečneho
Cintorín

Cintorín

Cintorín od hlavnej cesty
Brána cintorína

Brána cintorína

Brána cintorína v Amerike
10.2.2013

10.2.2013

10.2.3013
anjel

anjel

anjel
Smútok

Smútok

Smútok
sviece

sviece

sviece
kvety

kvety

kvety
sustrast.gif
hrob

hrob

hrob
zbohom

zbohom

zbohom

Erb, vlajka a pečať obce sú jej základnými symbolmi.

Od nich možno odvodiť  ďalšie.

 

Po obnovení samosprávy obcí v r. 1990 obec znovu pocítila potrebu prezentovať svojbytnosť aj vlastnými symbolmi: erbom, vlajkou a pečaťou. Obec nemala vlastný erb, boli používané zemepánske viacerých rodov.
Horné Chlebany sú zaradené medzi mestá a obce s hovoriacimi erbami. Názov obce korení v slove chlieb. Je to veľmi pekný a zaujímavý symbol, ktorý má v kresťanskej symbolike základný význam. Vlastný erb H. Chlebian navrhol ho PhDr. Ladislav Vrteľ. Schválila ho Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. j. HR - 114/H-31/94. Obecné zastupiteľstvo H. Chlebany uznesením č. 32/94 erb schválilo.

Obec symboly používa dňom schválenia od r. 1994.


ERB

Horné Chlebany sa zaradili medzi obce s „hovoriacimi erbami“. Názov obce korení v slove chlieb. je to pekný a zaujímavý symbol, ktorý v kresťanskej symbolike má základný význam. Používa sa vo viacerých významoch, najmä ako „chlieb náš každodenný“, ktorý musí človek dorobiť a získať v potu tváre v dôsledku prvého hriechu. Chlieb je pre človeka každodenné a zároveň posvätné jedlo. Cesta od zrna zasiateho do brázdy, cez zelené pole, zlatisté vlniace sa klasy, prácu koscov, mlatcov, mletie, preosiatie, prípravu cesta, prechod cez žiar pece k deleniu medzi členov rodiny pri stole - každá etapa bytia tohoto jedla je symbolická a vypovedá o ceste kultúry.
V mystickej podobe už starozákonní proroci stotožňujú chlieb so Slovom Božím, keď o ňom hovoria ako o živom Slove Božom (Iz. 55,1 a nasl.), či ako o zosobnenej múdrosti (prísl. 9,5), ba sám Ježiš o sebe povedal: „Ja som chlieb života...“ (Ján 6,35). 
Veľmi vzácne je tiež rozmnoženie chlebov Ježišom, ako ho popísal vo svojom evanjeliu sv. Marek, keď niekoľkými chlebmi nasýtil zástupy, ba ešte dvanásť plných košov chlebov zvýšilo. (Marek 6,38 -44).
V erbe je vhodné zobrazenie troch chlebov, čo v heraldike predstavuje a symbolizuje množstvo. V snahe vyhnúť sa prípadnej zámene s tromi bochníkmi, ako symbolom sv. Benedikta je vhodné vloženie pecňov chleba do košíkov, čím sa celé znamenie ozvláštňuje a navyše sa upozorňuje na skutočnosť, že názov obce vznikol zrejme od pečenia chlebov a ich dávania kláštoru, hradu či komende. 
Tri chleby v erbe sú stvárnené tak, aby sa smerom nahor akoby zväčšovali.
Tým má celková kompozícia potrebnú dynamiku.

 

VLAJKA

Vlajka Horných Chlebian pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej, červenej, a bielej. Vlajka má dvojtretinový pomer strán a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi.


ZÁSTAVA

Zástava má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer jej strán však nemusí byť vždy dvojtretinový. Zástava môže byť aj dlhšia, na rozdiel od vlajky je vždy pevne pripojená k žrdi alebo krátkemu priečnemu rahnu (ak ide o koruhvu).


KORUHVA

Koruhva je typom zvislej zástavy pripojenej ku krátkemu priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.


PEČAŤ

Pečať Horných Chlebian je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HORNÉ CHLEBANY.


 

Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz

Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari: http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org
Senior: http://dano17.wz.sk

 

Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden

Máte radi jar?

Áno (107 | 22%)
Nie (89 | 19%)
Ďakujem Vám za návštevu!
Cezmín
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one